• Ebook Mô hình V-3T chiến lược phát triển con người: Phần 1

  Ebook Mô hình V-3T chiến lược phát triển con người: Phần 1

  Mô hình V-3T là mô hình đầu tiên tích hợp ba yếu tố tâm - trí - tài trong khoa học phát triển con người chiến lược. Phần 1 của ebook sẽ giới thiệu đến các bạn bức tranh tổng thể về mô hình V-3T cụ thể là: Định nghĩa tâm, trí, tài, từ Tâm năng đến Tâm lược, từ Trí năng đến Trí lược, chiến lược phát triển con người, những yêu cầu đối...

   118 p ldxh 23/05/2019 373 0

 • Ebook Mô hình V-3T chiến lược phát triển con người: Phần 2

  Ebook Mô hình V-3T chiến lược phát triển con người: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Mô hình V-3T chiến lược phát triển con người" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về trí lược và tài lược thông qua các nội dung cụ thể sau: Thông minh hay không thông minh, sức mạnh của trí năng, sơ lược về cấu trúc não bộ của con người, quy trình luyện trí, tài năng trong cuộc sống, quy trình rèn tài, chiến lược rèn...

   125 p ldxh 23/05/2019 250 0

 • Ebook Quản lý nguồn lực xã hội: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Quản lý nguồn lực xã hội: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Bố cục ebook được chia thành 6 chương, ở phần 1 sách gồm 4 chương đầu trình bày: Chương 1/ Dân số - Cơ sở hình thành tự nhiên nguồn nhân lực xã hội: Chương này đề cập đến quá trình và mối quan hệ thứ nhất của nguồn nhân lực. Chương 2/ Tổng quan về nguồn nhân lực xã hội và những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực xã hội Việt Nam:...

   148 p ldxh 23/05/2019 390 0

 • Ebook Quản lý nguồn lực xã hội: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Ebook Quản lý nguồn lực xã hội: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

  Tiếp nối phần 1, phần 2 sách trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Chương 5/ Tổ chức tiền lương và bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế quốc dân: Chương này đề cập đến quá trình tạo điều kiện để tái sản xuất các sức lao động, đảm bảo xã hội và quan hệ phân phối sản phẩm của các sức lao động thông qua tổ chức tiền lương và bảo...

   68 p ldxh 23/05/2019 282 0

 • Ebook Luật bảo hiểm xã hội năm 2006: Phần 1

  Ebook Luật bảo hiểm xã hội năm 2006: Phần 1

  Ebook Luật bảo hiểm xã hội năm 2006: Phần 1 trình bày các quy định chung về luật bảo hiểm xã hội, quyền và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động tổ chức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   58 p ldxh 22/05/2019 245 1

 • Ebook Luật bảo hiểm xã hội năm 2006: Phần 2

  Ebook Luật bảo hiểm xã hội năm 2006: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Luật bảo hiểm xã hội năm 2006" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức bảo hiểm xã hội, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội, khiếu nại tố cáo về bảo hiểm xã hội, khen thưởng và xử lí vi phạm, điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   34 p ldxh 22/05/2019 218 0

 • Giáo trình Bảo hiểm: Phần 1

  Giáo trình Bảo hiểm: Phần 1

  Giáo trình Bảo hiểm được biên soạn làm tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy , nghiên cứu và học tập trong nhà trường mà còn là tài liệu bổ ích đối với các nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế và những người quan tâm đến lĩnh vực bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   272 p ldxh 22/05/2019 431 0

 • Giáo trình Bảo hiểm: Phần 2

  Giáo trình Bảo hiểm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt, bảo hiểm hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, bảo hiểm cháy, bảo hiểm trong nông nghiệp, bảo hiểm tiền gửi, tiền cất giữ trong kho và quá trình vận chuyển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   341 p ldxh 22/05/2019 256 0

 • Ebook Luật việc làm, bộ Luật lao động, Luật công đoàn và các chính sách thi hành dành cho người lao động (Áp dụng năm): Phần 2

  Ebook Luật việc làm, bộ Luật lao động, Luật công đoàn và các chính sách thi hành dành cho người lao động (Áp dụng năm): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách trình bày các chính sách tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp trợ cấp mới nhất; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quy định tỷ lệ tổn thương do thương tích, bệnh nghề nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   190 p ldxh 22/05/2019 257 0

 • Ebook Luật việc làm, bộ Luật lao động, Luật công đoàn và các chính sách thi hành dành cho người lao động (Áp dụng năm ): Phần 1

  Ebook Luật việc làm, bộ Luật lao động, Luật công đoàn và các chính sách thi hành dành cho người lao động (Áp dụng năm ): Phần 1

  Luật việc làm, bộ Luật lao động, Luật công đoàn đều là những văn bản pháp luật quan trọng nhất điều chỉnh toàn diện về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động, trong đó có chế định tiền lương vốn được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ giữa người lao động và...

   242 p ldxh 22/05/2019 246 0

 • Ebook Hỏi - Đáp luật bảo hiểm xã hội năm 2014: Phần 1

  Ebook Hỏi - Đáp luật bảo hiểm xã hội năm 2014: Phần 1

  Ngày 20-11-2014 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người...

   64 p ldxh 22/05/2019 262 0

 • Ebook Hỏi - Đáp luật bảo hiểm xã hội năm 2014: Phần 2

  Ebook Hỏi - Đáp luật bảo hiểm xã hội năm 2014: Phần 2

  Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016 và thay thế Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Cuốn sách gồm 146 câu hỏi được chia thành 14 chương nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin pháp luật về lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   97 p ldxh 22/05/2019 243 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số